Номолт

Номолт

Номолт

Iнсектицид для iнтегрованого захисту

Діючі речовини: 150 г/л тефлубензурон

Препаративна форма: концентрат суспензії (к.с.)

Механізм дії: контактний

На вiдмiну вiд iнших iнсектицидiв, препарат Номолт не має нейротоксичного впливу на шкiдливих комах. Вiн дiє як природний регулятор росту, згубно впливаючи на комах в тi моменти, коли вони переходять з однiєї фази свого розвитку в iншу. Номолт вирiзняється високою селективнiстю дiї, він безпечний для хижих клiщiв, ентомофагiв та бджiл.

Переваги препарату

  • висока вибірковість дії – ідеальний інсектицид для використання в інтегрованих системах захисту
  • ефективний проти комах, резистентних до інших інсектицидів
  • чудова стійкість до дощу
  • швидка та тривала дія
  • безпечний для хижих кліщів, ентомофагів та бджіл

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура

Норма витрати

препарату

 

Терміни

застосування

 Спектр дії  Кратність обробок

Картопля

0,15 л/га

обприскування в період вегетації

проти личинок першого та другого покоління

колорадський жук

2

Виноград

 0,5 л/га

обприскування в період вегетації

 

8–10 днів після виходу дорослих особин з кокону листовійки

 2

Капуста

 0,3 л/га

обприскування в період вегетації

 

личинки в початковій фазі розвитку

совки, білянки, міль

 2

Яблуня

0,5-0,7 л/га

обприскування в період вегетації

 

плодожерки,

листовійки

 2