Регаліс Плюс

Регаліс Плюс

Регаліс Плюс

Візьми Плюс та отримай більше, ніж очікував!

Діюча речовина: прогексадіон кальцію (100 г/кг)

Препаративна форма: водорозчинні гранули (в.г.) з вбудованим підкислювачем

Розподіл у рослині: акропетальний

Управління врожайністю. Регуляція росту. Посилення рослини.

Переваги препарату:

 • Регуляцiя росту: вкороченi пагони та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв сприяють скороченню витрат на проведення зимової обрiзки; лiтня обрiзка, як правило, непотрiбна, скорочення довжини однорiчного приросту на 40–60%
 • Урожайність: полiпшене утворення зав’язi стабiлiзує та пiдвищує врожайнiсть, що особливо важливо при перiодичностi плодоносiння та пiсля ураження квiтiв весняними заморозками
 • Якiсть плодів: збільшення свiтлопроникностi крони (особливо в сильнорослих дерев) сприяє полiпшенню забарвлення плодiв
 • Баланс: оптимiзоване спiввiдношення мiж вегетативним ростом i навантаженням врожаю скорочує площу, яку займає дерево, та стабiлiзує врожайнiсть на довгi роки
 • Захист рослин: збiльшення ефективностi обробок ЗЗР, активацiя захисних механiзмiв рослин, висока ефективнiсть у боротьбi iз вторинною iнфекцiєю бактерiального опiку
 • Збирання врожаю: простiше проводити збирання плодiв з дерева

Регламенти застосування

Культура

Норма витрати

Терміни
застосування

Спектр дії

Кратність обробок

Яблуня

2,5 кг/га обприскування насаджень за довжини однорічного приросту 2–5 см (закінчення фази «цвітіння») регуляція росту: вкорочення пагонів  та утворення меншої кiлькостi неплодоносних пагонiв, полiпшення утворення зав’язi,
пiдвищення свiтлопроникностi крони
1

Яблуня

1,25 кг/га обприскування насаджень: перша обробка: за довжини однорічного
приросту 2–5 см (закінчення фази «цвітіння»); друга обробка: через 3–6 тижнів після попереднього обприскування (початок «другої хвилі приросту однорічних пагонів»)
регуляція росту:
вкорочення пагонів
та утворення меншої
кiлькостi неплодоносних
пагонiв, полiпшен-
ня утворення зав’язi,
пiдвищення свiтлопро-
никностi крони

2

Норма витрати робочої рідини: 500–1000 л/га
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби
Строк очікування (днів до збору врожаю): 30 днів
Сумісність з іншими препаратами:
При змішуванні препарату з іншими пестицидами дотепер не було виявлено негативних ефектів; ніколи не застосовуйте Регаліс Плюс разом з листовими добривами, що містять кальцій. Дотримуйтесь інтервалу між обробками 2–3 доби. Це також стосується і засобів для хімічного проріджування зав’язі та продуктів, що 
містять гібереліни

Рекомендації при використанні:

 • Стійкий при випадінні опадів через 6 годин після внесення 
 • Препарат у рекомендованій нормі витрати дуже добре переноситься яблунями 
 • Використовуйте достатню кiлькiсть води (не менше 500–1000 л/га) для приготування робочого розчину 
 • Висока ефективнiсть дiї на досить тривалий перiод часу досягається за рахунок рiвномiрного нанесення робочої рiдини на рослину 
 • Максимальна норма витрати препарату не повинна перевищувати 2,5 кг/га за сезона

Управління врожайністю:

 • Збільшує зав’язь, підвищує врожайність
 • Регулярне внесення допомагає подолати альтернативне розгалуження
 • Раннє припинення росту пагонів – більше часу на бутонізацію й дозрівання плодів
 • Краща якість плодів (колір, розмір, здатність до зберігання)

Регуляція росту:

 • Зменшення росту пагонів – економія на обрізці 
 • Оброблені дерева мають більш розгалужений купол 
 • Рівномірність між ростом пагонів – зав’язуванням плодів – урожайністю 
 • Асиміляція дерева направлена на зав’язь плодів

Посилення рослини:

 • Збільшує природний опір до бактеріальних і грибних хвороб (бактеріальний опік, борошниста роса)
 • Компактне листя з товстим епідермісом менш привабливе для комах