Застосування DAP сьогодні

Застосування DAP сьогодні

Одним із найрозповсюдженіших у світі фосфорних добрив, яке винайшли досить давно, але воно так і не отримало великої популярності та гідної оцінки аграріїв в Україні, є діамонійфосфат. І справа не в характеристиках самого добрива, а в тому, що чільне місце в ніші агрохімікатів посіли інші, більш звичні та широковідомі добрива, назви яких у всіх були і є на слуху, – аміачна селітра, суперфосфат, амофос тощо. З огляду на особливості культур, ефективність та економічну доцільність застосування добрив усе більшу увагу звертають на комплексні NPK-добрива. Але останніми роками позиції діамонійфосфату зміцнюються, тому, цілком можливо, що згодом він потіснить своїх конкурентів (Стаття Ірини Терещенко для журнала "Агроіндустрія", грудень 2019 р.).
Це добриво вирізняється високою результативністю і незначною кількістю недоліків. Порівняно із суперфосфатом та нітроамофоскою воно безпечніше для культур і людини. Впевнено витісняє аналоги, демонструючи високу ефективність від його застосування на різних рослинах. Одна тонна даного продукту може замінити не менше 2,5 тонни простого суперфосфату.
Використовувати діамонійфосфат розпочали в сільському господарстві в якості харчової добавки для худоби. Згодом він набув поширення в фармацевтичній, тютюновій, друкарській, деревопереробній, електронній, текстильній та хімічній промисловостях.
Сировиною для виготовлення цього добрива є природні сполуки фосфору: фосфорити і апатити, які містять фосфор у вигляді нерозчинного третинного фосфату (Р )₂, що погано засвоюється рослинами. Для отримання легкозасвоюваних добрив фосфорити піддають хімічній обробці, котра полягає в перетворенні нормальної солі в кислу.
Діамофос утворюється внаслідок взаємодії фосфорної кислоти з аміаком. Спосіб отримання складних добрив шляхом обробки фосфорної сировини азотною кислотою вперше був запропонований у 1908 році академіком Д.М. Прянишниковим. Цей метод, а також обробка фосфатів сумішшю кислот набули широкого розповсюдження і в європейських країнах.
Розроблення способів отримання фосфатів амонію (амофосу та діамофосу) було розпочато в кінці XIX ст. у Німеччині та США на основі термічної фосфорної кислоти.
DAP поступово набував популярності в США. Але виробництво кристалічного діамонійфосфату в країні було обмежене використанням коксохімічного аміаку для одержання сульфату амонію. Лише починаючи з 1954 р. багато установок, сконструйованих раніше для отримання сульфату амонію, перевели на виробництво діамонійфосфату, причому в основному було збережене колишнє обладнання.
У промисловому виробництві DAP використовується термічна або екстракційна фосфорна кислота. Зазвичай застосовується друга, більш дешева.
Виготовляють фосфати амонію декількома способами, які відрізняються між собою умовами нейтралізації кислоти та процесом кристалізації готового продукту.
Нині діамофос випускається у вигляді однорідних гранул, що мають рівномірний колір – від світло-жовтого до сірого, діаметром 6 мм.
Діамонійфосфат – універсальне добриво, яке використовується в різних кліматичних зонах. У його складі основними є два компоненти:
•    Азот (N) – 18%.
•    Фосфор (оксид) – майже 46%.
•    Уміст води – приблизно 1%.
В Україні внесення діамофосу під урожай сільськогосподарських культур 2018 року становило 34 833,7 ц у фізичній масі (табл. 1).
 
Табл.1. Внесення діамофосу під урожай сільськогосподарських культур у 2018 році
Станом на вересень 2019-го найбільший об’єм імпорту діамонійфосфату здійснювався з Туреччини (рис. 1).
  
Серед компаній – виробників діамонійфосфату в 2019 році лідирують такі, як литовська Lifosa, турецька TOROS TARIM. Починає активно розвиватися болгарська «Агрополіхім» тощо.
Пріоритетні позиції серед операторів-імпортерів цього добрива в 2019 році займають «Агрохімтехнолоджі», «Вестхім Україна», «Страбіс-Агро», «Ханзе агрі Україна».
Найбільша кількість імпорту DAP в Україну була здійснена в 2006 році (4584 тонни) (рис. 2).
Добриво не справляє шкідливого впливу в сільському господарстві. При внесенні в ґрунт розпадається на іони амонію N + і ортофосфорної кислоти: P -, H(P )₂- і (P )₃-. Іон амонію поглинається ґрунтовим комплексом та переходить в обмінно-поглинаючий стан, втрачаючи свою рухливість. Винятком є легкі ґрунти з низькою ємністю поглинання. Надалі при створенні сприятливих умов включаються процеси нітрифікації.
 
Деяка частина азоту в ґрунті в процесі життєдіяльності організмів перетворюється на органічну, що не всмоктується рослинами, відбувається процес іммобілізації. Іони ортофосфорної кислоти – єдине з’єднання фосфору, яке біологічно поглинається рослинами. При цьому (P )₃- практично не засвоюється кореневою системою, H(P ₂- поглинається більшою мірою, але найдоступніше для рослин P -.
Не поглинені рослинами фосфат-іони поступово переходять до складу різних з’єднань, властивих конкретному типу ґрунту.
Серед країн, що використовували дане добриво в сільському господарстві, у 2017 році перше місце посіла Індія (9 294 100 тонн) (рис. 3).
 
Діамофос застосовують на всіх типах ґрунтів. Однак необхідно враховувати, що в добриві вміст фосфору переважає над азотом, тому потрібне додаткове внесення азотних добрив до вирівнювання співвідношення внесеного азоту і фосфору 1:1.
Це добриво використовується на малородючих землях, які схильні до посухи та інших примх природи. Воно ефективне на ґрунтах з підвищеною кислотністю, при тому, що багато інших добрив на них малоефективні. Легкі ґрунти і парові поля при зрошенні потребують точного розрахунку внесених доз, оскільки в цих випадках при збільшенні дози добрива можуть збільшитися й втрати нітратного азоту – до 10–25% від внесеної дози добрива.
Дане фосфорорієнтоване добриво за рахунок високого вмісту легкодоступних рослинам фосфорних сполук забезпечує активний розвиток кореневої системи, підвищує їхню стійкість до хвороб, шкідників і особливо несприятливих впливів зовнішнього середовища. Адаптація до погодних умов, які можуть бути в деяких регіонах нестабільними, проходить швидше. Рослина краще реагує на можливі пізні заморозки або високий рівень вологи. Підвищуються якісні та кількісні показники врожаю.
В умовах погіршення екологічного стану в світі питанням екології в аграрному секторі економіки приділяється все більше уваги. І великим плюсом цього добрива серед інших є його екологічна безпека. В ньому відсутні нітрати, які разом з овочами та фруктами потрапляють в організм людини і у високій концентрації можуть провокувати розвиток різних хронічних захворювань. Діамофос не містить хлоридів, тому картопля, гречка, полуниця, льон, виноград, капуста та інші хлорофобні культури позитивно відгукуються на підживлення даним добривом. Завдяки цьому урожай абсолютно безпечний для людського організму.
Діамофос цінують за його унікальні властивості, які позитивно позначаються на здоров’ї, розвитку всіх рослин. Добриво досить універсальне, але виділяють деякі культури, які найбільш чутливі до його впливу. Підживлювати такі види сільськогосподарських культур можна як у відкритому, так і в закритому ґрунті.
До них відносяться: рис (більшість добрив при його вирощуванні не застосовуються, оскільки містять значну кількість азоту, а діамонійфосфат, маючи велику кількість з’єднань фосфору, справляє винятково позитивний вплив на рослини); картопля; томати; виноград. Плодові культури при застосуванні DAP легше накопичують цукор, стають соковитішими й смачнішими. А овочеві культури підвищують стійкість до температурних коливань. Крім цього, ним цілком можна обробляти квіткові клумби, а також домашню декоративну рослинність у горщиках.
Однак, як і при будь-якому іншому використанні добрива, потрібно дотримуватися міри. Норма та спосіб внесення залежать від біологічних особливостей культур, родючості ґрунтів. Переважно DAP застосовують для основного та передпосівного внесення. Також проводять позакореневі підживлення упродовж усього вегетаційного періоду.
Згадуючи такий вислів К.А. Тімірязєва: «Усі завдання агрономії, якщо вникнути в їхню сутність, зводяться до визначення і, по можливості, своєчасного забезпечення правильного живлення рослин», можна сказати, що однією з основних умов нормального функціонування, росту та розвитку будь-якого живого організму є збалансованість його хімічного складу. Не винятком є й рослинний світ, де взаємодія хімічних елементів має фундаментальне значення. А зростаючі вимоги до якості сільськогосподарської продукції обов’язково призведуть до перегляду технологій вирощування культур, а також застосування добрив із врахуванням усіх необхідних чинників.
Ірина Терещенко,
експертка ринку спеціальних добрив ІА «Інфоіндустрія»
Стаття опублікована в журналі «Агроіндустрія», грудень 2019 р.